Program

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego.


Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również odpowiedzialności i krytycyzmu. Jakość pracy artystycznej zależy od autentyzmu motywacji twórczej, czyli prawdy sprawy, którą artysta ma ze światem. Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy.


Realizacji konkretnych zadań semestralnych i rocznych towarzyszą inne rodzaje aktywności (dyskusje, lektury, spotkania, wyjazdy artystyczno-naukowe). Dopełnieniem programu jest uczestnictwo w inicjatywach pozauczelnianych i praca nad projektami adresowanymi do zewnętrznych wobec UAP przestrzeni publicznych, która wzbogaca postawę artystyczną o walor zaangażowania społecznego i odpowiedzialności. 


Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w XII Pracowni Malarstwa w ramach studiów I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych znajdują się w Karcie XII Pracowni Malarstwa na rok akad. 2023/24.


prof. dr hab. Janusz Marciniak


Tematy na rok akademicki 2023/2024

 

1. Studia z natury

Cykl prac (3–4) opartych na studium martwej natury. Malowanie ze zdjęć jest dopuszczalne, ale zaleca się rozwijanie umiejętności rysunkowych oraz wrażliwości kolorystycznej przez bezpośrednią obserwację natury.

 

2. Autoportret / portret

Studium autoportretowe. Może być oparte na obserwacji odbicia w lustrze lub wykonanej przez siebie fotografii. W przypadku portretu modelem / modelką może być osoba z naszej pracowni.

 

3. AI

Sprawdzić możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do zaprojektowania i wykonania na tej podstawie obrazu na temat sztucznej inteligencji.

 

4. Koncert

Stworzyć obraz, który będzie próbą plastycznej interpretacji samodzielnie wybranego utworu muzycznego.

 

5. Gra  

Namalować obraz zainspirowany jedną z gier komputerowych lub w ogóle kulturą cyfrową.

 

6. Wojna w Ukrainie (kontynuacja tematu z lat ubiegłych)

Zapoznać się z ikonografią sztuki antywojennej (dawnej i współczesnej). Stworzyć obraz na temat wojny w Ukrainie. Reprodukcje najlepszych obrazów zostaną umieszczone na stronie https://www.24-02-2022.pl/ 

 

7. Ekologia (kontynuacja tematu z lat ubiegłych)

Namalować obraz, którego tematem będzie globalne ocieplenie i inne zagrożenia dla środowiska, w którym (jeszcze) żyjemy. Dołożyć starań, aby obraz nie był tylko ilustracją problemu, lecz przemyślaną, osobistą wypowiedzią. Plastyczna forma tej wypowiedzi powinna być tak samo ważna jak jej treść. 

 

8. Własny temat

Zaproponować kilka projektów (4–6) na samodzielnie określone tematy. Najlepiej, jeśli tematy będą związane z głównym kierunkiem studiów (m.in. architekturą, grafiką, projektowaniem, rzeźbą) lub innymi własnymi zainteresowaniami.  

  

Pracę nad każdym tematem zaczynamy od przygotowania projektu (lub projektów) na papierze. Celem projektowania jest szkicowe, ale zarazem czytelne przedstawienie pomysłu, określenie kompozycji obrazu, jego formatu i kolorystyki. Projekty są niezbędne do rozmowy i korekty. Kolejność podejmowania tematów (z wyjątkiem studiów z natury) jest dowolna. Podstawą zaliczenia semestru zimowego będzie realizacja minimum 5 tematów. Podstawą zaliczenia roku będzie realizacja wszystkich tematów.

 

Program dla osób studiujących na ostatnim roku studiów licencjackich i magisterskich zostanie omówiony z każdą z tych osób oddzielnie i będzie związany z tematem pracy dyplomowej. 


W ramach zajęć zostanie przeprowadzony warsztat fotograficzny przygotowujący do wykonywania reprodukcji obrazów i dokumentowania działalności artystycznej. W programie pracowni znajdą się także dyskusje i wystawy, m.in. wystawa studentów wrocławskiej ASP i UAP – W pół drogi... (Galeria „Refektarz” w Krotoszynie), Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Muzeów 2024. 

 

Rozszerzona lista polecanych lektur
Dora Apel, Memory Effects. The Holocaust and the art of secondary witnessing

Marc Augé, Formy zapomnienia

Daniel Aresse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów
Alain Badiou, Etyka
John Berger, Sposoby widzenia
Zygmunt Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności

Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania 

Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia
Józef Czapski, Patrząc
Jacques Derrida, Prawda w malarstwie
Georges Didi-Huberman, Przed obrazem
Georges Didi-Huberman, Kora
Wiesław Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki

Ireneusz Kania, Ścieżka nocy

Primo Levi, Układ okresowy
Emmanuel Lévinas, Trudna wolność 

Tomasz Merton, Dziennik azjatycki
Piotr Piotrowski, W stronę horyzontalnej historii sztuki

Richard Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką

Richard Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej

Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia
David Sylvester, Rozmowy z Baconem
Krzysztof Wodiczko, Miasto, demokracja i sztuka

Krzysztof Wodiczko, Obalenie wojen

Paul Valéry, Rzeczy przemilczane

 

Lista polecanych filmów 

Anselm Kiefer, https://www.youtube.com/watch?v=mGkyVUuRly8 

Bacon's Arena, reż. Adam Low 

Baraka, reż. Ron Fricke
Gerhard Richter, reż. Corinna Belz 

Krzysztof Wodiczko / Socjoestetyka, https://www.youtube.com/watch?v=8ylf2XTeto8

Lucian Freud. Painted Life, reż. Randall Wright, https://www.youtube.com/watch?v=VA6yGLydWtc
Mark Lombardi. Sztuka i spisek, reż. Mareike Wegener 

The Price of Everything (Cena wszystkiego), reż. Nathaniel Khan, https://ninateka.pl/vod/dokument/cena-wszystkiego-nathaniel-kahn/

Rzym, reż. Federico Fellini 

Samsara, reż. Ron Fricke

Turner. Simon Schama's Power of Art, reż. Carl Hindmarch 

Waste Land, reż. Lucy Walker 


Lista wybranych filmów o tematyce ekologicznej  
Jądro wieczności, reż. Michael Madsen
Recepta na klęskę, reż. John Webster
Spotkania na krańcach świata, reż. Werner Herzog

Wiek głupoty, reż. Franny Armstrong