AKTUALNOŚCI

Paulina Karkut, Zegar, olej na płótnie, 2024.

12.06.2024

Dziś w Galerii u Jezuitów byliśmy świadkami błyskotliwej obrony pracy dyplomowej przez Hjörleifura Halldórssona (ocena celująca). W XII Pracowni Malarstwa trwa wystawa obrazów Pauliny Karkut, która również kilka dni temu obroniła pracę dyplomową z wynikiem bardzo dobrym. Zapraszamy na otwarcie wystawy SYNONIMY, która ma dwie odsłony. Pierwszą na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17) i drugą w Galerii Szewska 16. Otwarcie 21 czerwca (piątek) o godz. 18.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. O godzinie 19.00 w Galerii Szewska 16 odbędzie się widowisko muzyczne z mappingiem. Wystawa potrwa do 5 lipca 2024.28.05.2024

Rok akademicki 2023/2024 zbliża się do końca. Zapraszamy na wystawę XII Pracowni Malarstwa w bud. F przy ul. Szewskiej 16, sala nr 23. Mamy już gotowy katalog naszej pracowni: https://tinyurl.com/y878an6w7.05.2024

18 maja br. będziemy się cieszyć świętem sztuki, którym jest Noc Muzeów, a w jej ramach wystawą malarstwa osób studiujących w naszej pracowni. To dobra okazja, żeby wspomnieć o naszym udziale we wcześniejszych edycjach Nocy Muzeów i obejrzeć np. dokumentację fotograficzną performansu PainTing Agnieszki Popek i Kamila Banacha (A&K). Projekt tego wydarzenia powstał w XII Pracowni Malarstwa i został zrealizowany 17 maja 2008 roku podczas Nocy Muzeów w Galerii Miejskiej Arsenał. Mecenasem wydarzenia była Fundacja Signum. Link do dokumentacji znajduje się niżej.

Performans trwał przez 3 dni (non stop). Rozpoczął się 16 maja o godzinie 10:00. Do interakcji A&K z publicznością doszło 17 maja (w Noc Muzeów), ale performans skończył się 18 maja o godz. 18:00. A&K byli przez ten czas permanentnie widoczni przez szklaną ścianę dolnej sali wystawowej Arsenału. 

Autorem dokumentacji jest Waldemar Wylegalski.

Fragment tekstu towarzyszącego temu wydarzeniu: A&K przy pomocy tradycyjnego warsztatu malarskiego kwestionują klasyczne rozumienie malarstwa i pojęcia obrazu. Obraz nie jest dla nich najważniejszym celem. To raczej „produkt uboczny” myślenia malarstwem o życiu. Arbitralnie wybrana płaszczyzna obrazu służy im za przestrzeń rozmowy, którą prowadzą ze sobą o sobie i to ona – ta specyficzna rozmowa w doskonale opanowanym języku i dyscyplinie formalnej malarstwa – stanowi cel ich działania.

Dla przysłuchujących (a raczej przypatrujących) się tej niemej rozmowie jej treść jest fascynująca, bo uchwytna i zrozumiała. Patrząc na performance A&K, stajemy się świadkami chwili, w której dwoje ludzi obdarowuje się własnym istnieniem i osiąga – przez sztukę – tak trudny do osiągnięcia w życiu stan zrozumienia jednej istoty przez drugą. Kontakt ze sztuką A&K leczy z niewiary w możliwość przekazywania prawdziwych, niesfałszowanych emocji. W ich malarstwie, jak w życiu, jest też margines na niespodziankę i zaskoczenie. Malarstwo „w procesie”, wyrafinowane w formie, pełne światła i odczuwanej „do bólu” zmysłowej, gęstej, błotnistej materii i dźwięcznego koloru, to również sztuka o nas i dla nas. 


Performance A&K, którego tytułem jest słowo painting (malarstwo) podzielone na pain (ból) i ting (odgłos pojedynczego uderzenia w dzwonek, dźwięk dzwonka...) to rzecz o bólu życia i tworzenia..., a jednocześnie sygnał wezwania do medytacji i przypomnienia o tym, co w wierszu powiedział Rilke, że „jedno w drugim się poznaje”, że naszym przeznaczeniem są inni...

 

Janusz Marciniak

https://drive.google.com/drive/folders/1BJTChuIuNN3d-st70rr8pLfdsANynVQ0?usp=sharing

Nowy, jeszcze mokry obraz Mateusza Drozdowskiego.

13.03.2024

Mateusz Drozdowski osiągnął w swoim malarstwie niezwykły poziom piękna i sensualności materii malarskiej oraz koloru. Jego nowy obraz działa wprost organoleptycznie. Jest przy tym alegorią fenomenu życia zabarwioną poczuciem humoru i ciekawością tego, co w naszej zbiorowej i indywidualnej egzystencji dziwne i niepokojące. Malowane przez Mateusza sceny rodzajowe, portrety rodzinne, obrazy wojny, katastrof i wypadków to przejaw poezji wizualnej, której zapleczem jest widzenie oparte na twórczym korzystaniu z fotografii i własnej wyobraźni. W niektórych obrazach Mateusza można dostrzec fascynację zdeformowanym wyglądem ludzi i rzeczy, surrealistycznym wymiarem rzeczywistości. Te obrazy przywodzą na myśl panoptikum, XVI i XVII wieczne gabinety osobliwości, kunstkamery i muzea przyrodnicze. Ale przede wszystkim, dzięki formie plastycznej, są autentycznym malarstwem.

Fragment wystawy Tylko się rozglądam.

22.02.2024

W ubiegłym roku, w kontekście mojej wystawy retrospektywnej opublikowałem Szufladę 20212023. Krótki esej o sztuce, życiu, dydaktyce artystycznej, pamięci i niepamięci, poczuciu humoru i rzeczywistości wpleciony w artefakty z prywatnego archiwum. Chciałbym polecić wam tę lekturę, bo znadziecie w niej coś, co mam nadzieję ośmieli was do wymiany myśli i stawiania wymagań nie tylko sobie, ale także waszym pedagogom. (https://tinyurl.com/2p87vajh). Chętnie odpowiem na ewentualne pytania dotyczące tej publikacji i mojej twórczości (https://www.januszmarciniak.pl/), osobiście w XII Pracowni Malarstwa lub w korespondencji mailowej.


7.02.2024

Na podstronie Private View pojawił się esej o malarstwie Pauliny Karkut.


30.01.2024

Nasza witryna powiększyła się o nową podstronę o nazwie Private View, na której rozpocząłem publikację esejów o malarstwie osób studiujących w XII Pracowni Malarstwa (tych osób, które w tym roku będą zdawały egzamin dyplomowy). Tematem pierwszego eseju są nowe obrazy Hjörleifura Halldórssona.


16.01.2024

Jesteśmy już po przeglądzie semestralnym. W pracowni trwa wystawa grupowa Tylko się rozglądam (12.01— 5.02.2024).

„Prezentowane prace są zapisem wizualnych poszukiwań osób studiujących (rozglądających się) na różnych etapach edukacji artystycznej. Od pierwszorocznych martwych natur, poprzez realizację tematów zadawanych w pracowni, po samodzielne poszukiwania twórcze oparte na abstrakcyjnym wykorzystaniu medium malarskiego czy kreatywnym przetworzeniu materiałów fotograficznych — wszystkie te realizacje pokazują, że prezentowani twórcy i twórczynie bez przerwy rozglądają się w poszukiwaniu nowych inspiracji. Ich wspólną cechą, która stanowi motyw przewodni prezentacji, jest przyglądanie się otaczającej rzeczywistości i stopniowe kształtowanie wrażliwości wizualnej.

Wystawa jest także wynikiem refleksji nad szkolnictwem artystycznym. Przestrzeń pracowni zostaje wykorzystana jako miejsce faktycznej nauki zawodu artysty, którego dużą część stanowi tworzenie wystaw i poszukiwanie kontaktu z odbiorcą. Jest ona jedną z odpowiedzi na problem braku przestrzeni wystawienniczych dla młodych twórców. Tematyzujemy takie zagadnienia jak: swobodę, wrażliwość i ciekawość twórczą, autonomię artystyczną, formatowanie wrażliwości wizualnej poprzez programy pracowni i sposób prowadzenia zajęć na uczelni oraz przestrzenie dla sztuki, ale także strach przed brakiem własnego tematu i błądzenie. My się tylko rozglądamy, po nic konkretnego nie przyszliśmy. Zapraszamy do tego samego!” (Monika Szczygieł).

Paulina w trakcie pracy, środa 13 grudnia 2023.

27.12.2023

8 i 10 stycznia odbędzie się przegląd prac z semestru zimowego wg harmonogramu, który przygotowała i już udostępniła as. Monika Szczgieł. Prośba o przyniesienie wszystkich prac malarskich zrealizowanych w tym semestrze i przygotowanie się do ich prezentacji. 


Przypominamy o liście lektur i Abstraktach, do których link znajduje się na podstronie Archiwum.   


Juan de Zurbarán, Martwa natura z jabłkami i kwiatem pomarańczy, olej, 1640.

29.09.2023

Tematy na rok akademicki 2023/2024 znajdują się na podstronie Program.

Zapisy do pracowni, wg obowiązującego Regulaminu Studiów, odbędą się na początku roku akademickiego, od 1 do 7 października. Ich weryfikacja potrwa do 14 października. Pierwszeństwo mają osoby, które były zapisane do pracowni w ubiegłym roku akademickim (2022/2023). Ma to związek m.in. z realizacją pracy dyplomowej w wybranej pracowni. Te osoby mogły zapisać się już w czerwcu.  

Każda pracownia malarstwa może przyjąć tylko 2 osoby z kierunku malarstwo na każdy rok studiów (od pierwszego do piątego). Natomiast o limicie przyjęć dla osób z innych kierunków decydują kierownicy i kierowniczki pracowni. Listy zapisów do pracowni będą dostępne on-line na początku roku akademickiego.

Zajęcia z malarstwa odbywają się wg planu zajęć dla poszczególnych kierunku studiów. Zaczynamy 2 października br.

Hjörleifur Halldórsson, Prypeć, cyjanotypia, 2023. 

21.06.2023

Zapraszamy na wystawę Prypeć Hjörleifura Halldórssona w Galerii Rotunda UAP, 3–30 lipca 2023. Otwarcie 3 lipca o godz. 18.00.


We invite you to the exhibition Pripyat by Hjörleifur Halldórsson at the Rotunda Gallery, UAP, July 3–30, 2023. Opening on July 3 at 6 pm.


PL: https://uap.edu.pl/2023/06/prypec-hjorleifur-halldorsson/ 

EN: https://en.uap.edu.pl/2023/06/pripyat-hjorleifur-halldorsson/


20.06.2023

Katalogi naszej pracowni (2022/2023, 2021/2022, 2020/2021): https://drive.google.com/file/d/1H1cm85510O8W_dTF1FQX-v_s7-zBagsA/view

https://tinyurl.com/yfry5tk7

https://drive.google.com/drive/folders/1Rwhzpft5dvxYSceQAVXS2DG0t-5SgjbH?usp=sharing.


Wystawa końcoworoczna 2022/2023 (fot. Monika Szczygieł): https://drive.google.com/drive/folders/1yG6Y2SaseConj1b8qwWnNcaxiW6AdxdG?usp=sharing 


Wystawa dyplomowa Moniki Szczygieł: https://tinyurl.com/2e6camdd


23.03.2023

Strona internetowa naszej pracowni została reaktywowana po przerwie spowodowanej koniecznością przejścia na nowy szablon. 


Our studio’s website has been reactivated after a break caused by the need to switch to a new template. 

J.M.

Link do zarchiwizowanej strony, która była prowadzona od 4 października 2010 do 18 grudnia 2022, znajduje się na podstronie Archiwum