program

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego.

Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również odpowiedzialności i krytycyzmu. Jakość pracy artystycznej zależy od autentyzmu motywacji twórczej, czyli prawdy sprawy, którą artysta ma ze światem. Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość stosowanych technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy.

Realizacji konkretnych zadań semestralnych i rocznych towarzyszą inne rodzaje aktywności (dyskusje, lektury, spotkania, wyjazdy artystyczno-naukowe). Dopełnieniem programu jest uczestnictwo w inicjatywach pozauczelnianych i praca nad projektami adresowanymi do zewnętrznych wobec UAP przestrzeni publicznych, która wzbogaca postawę artystyczną o walor zaangażowania społecznego i odpowiedzialności. 

Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w XII Pracowni Malarstwa w ramach studiów I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych znajdują się w Karcie XII Pracowni Malarstwa na rok akad. 2022-23.

prof. dr hab. Janusz Marciniak

Tematy na rok akademicki 2022/23

1. Studia z natury 
Cykl prac (3–5) opartych na studium martwej natury. Studia powinny być zróżnicowane kolorystycznie. Malowanie ze zdjęć jest dopuszczalne, ale zaleca się rozwijanie umiejętności rysunkowych oraz wrażliwości kolorystycznej przez bezpośrednią obserwację natury.

2. Studium portretowe
Modelem może być koleżanka lub kolega z naszej pracowni. 

3. Obraz-hybryda
Przemyśleć wpływ nowych technologii wizualnych na malarstwo i stworzyć obraz-hybrydę, w którym dojdzie do połączenia różnych mediów.  

4. Wojna w Ukrainie
Zapoznać się z ikonografią sztuki antywojennej (dawnej i współczesnej). Stworzyć obraz na temat wojny w Ukrainie. Reprodukcje najlepszych obrazów zostaną umieszczone na stronie https://www.24-02-2022.pl/  

5. Ekologia (kontynuacja tematu z lat ubiegłych) 
Namalować obraz, którego tematem będzie globalne ocieplenie i inne zagrożenia dla środowiska, w którym (jeszcze) żyjemy. Dołożyć starań, aby obraz nie był tylko ilustracją problemu, lecz przemyślaną, osobistą wypowiedzią. Plastyczna forma tej wypowiedzi powinna być tak samo ważna jak jej treść.  

6. Paleta
Paleta to podstawowe narzędzie malarskie, „cicha” współtwórczyni obrazu i jego abstrakcyjne odwzorowanie. Stworzyć obraz/kompozycję na temat palety. 

7. Obraz z humorem
Stworzyć obraz, który będzie dowodem poczucia humoru i zarazem poczucia formy. Zapoznać się z ikonografią malarstwa rodzajowego i historią motywów humorystycznych w malarstwie.

8. Własny temat
Zaproponować kilka projektów (3–5) na samodzielnie określone tematy. 

Pracę nad każdym tematem zaczynamy od przygotowania projektu (lub projektów) na papierze. Celem projektowania jest szkicowe, ale zarazem czytelne przedstawienie pomysłu, określenie kompozycji obrazu, jego formatu i kolorystyki. Projekty są niezbędne do rozmowy i korekty. W tym roku każdy student sam wyznaczy sobie terminy realizacji tematów. Kolejność podejmowania tematów (z wyjątkiem studiów z natury) jest dowolna. Podstawą zaliczenia semestru zimowego będzie realizacja minimum 5 tematów. Podstawą zaliczenia roku będzie realizacja wszystkich tematów.

Program dla osób studiujących na ostatnim roku studiów licencjackich i magisterskich zostanie omówiony z każdą z tych osób oddzielnie i będzie związany z tematem pracy dyplomowej.  

W programie pracowni (jeśli nie będzie obostrzeń związanych z pandemią) znajdą się także dyskusje, prezentacje, projekcje, spotkania, wystawy, m.in. wystawa studentów wrocławskiej ASP i UAP – W pół drogi... (Galeria „Refektarz” w Krotoszynie), Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Muzeów 2023. 

Rozszerzona lista polecanych lektur
Dora Apel, Memory Effects. The Holocaust and the art of secondary witnessing
Marc Augé, Formy zapomnienia
Daniel Aresse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów
Alain Badiou, Etyka
John Berger, Sposoby widzenia
Zygmunt Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności
Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania
Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia 
Józef Czapski, Listy o malarstwie
Józef Czapski, Patrząc
Jacques Derrida, Prawda w malarstwie
Georges Didi-Huberman, Przed obrazem
Georges Didi-Huberman, Kora
Wiesław Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki
Ireneusz Kania, Ścieżka nocy
Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza
Primo Levi, Układ okresowy
Emmanuel Lévinas, Trudna wolność
Tomasz Merton, Dziennik azjatycki
Steven Pinker, Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem 
Piotr Piotrowski, W stronę horyzontalnej historii sztuki
Susan Sontag, O fotografii
Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia
David Sylvester, Rozmowy z Baconem
Krzysztof Wodiczko, Miasto, demokracja i sztuka
Krzysztof Wodiczko, Obalenie wojen
Paul Valéry, Rzeczy przemilczane

Lista polecanych filmów 
Bacon's Arena, reż. Adam Low 
Baraka, reż. Ron Fricke
Gerhard Richter, reż. Corinna Belz 
Krzysztof Wodiczko / Socjoestetyka, https://www.youtube.com/watch?v=8ylf2XTeto8
Lucian Freud. Painted Life, reż. Randall Wright, https://www.youtube.com/watch?v=VA6yGLydWtc
Mark Lombardi. Sztuka i spisek, reż. Mareike Wegener
The Price of Everything (Cena wszystkiego), reż. Nathaniel Khan, https://ninateka.pl/vod/dokument/cena-wszystkiego-nathaniel-kahn/ 
Rzym, reż. Federico Fellini 
Samsara, reż. Ron Fricke
Turner. Simon Schama's Power of Art, reż. Carl Hindmarch 
Waste Land, reż. Lucy Walker 
Wykład Jana Michalskiego o Andrzeju Wróblewskimhttp://vimeo.com/74646765

Lista wybranych filmów o tematyce ekologicznej  
Jądro wieczności, reż. Michael Madsen
Recepta na klęskę, reż. John Webster
Spotkania na krańcach świata, reż. Werner Herzog
Wiek głupoty, reż. Franny Armstrong

Tematy na rok akademicki 2021/22

1. Studia z natury 
Cykl prac opartych na studium martwej natury.

2. Studium portretowe
Modelem może być koleżanka lub kolega z pracowni. 

3. Ekologia (kontynuacja tematu z lat ubiegłych) 
Namalować obraz, którego tematem będzie globalne ocieplenie i inne zagrożenia dla środowiska, w którym (jeszcze) żyjemy. Dołożyć starań, aby obraz nie był tylko ilustracją problemu, lecz przemyślaną, osobistą wypowiedzią. Plastyczna forma tej wypowiedzi powinna być tak samo ważna jak jej treść.  

4. Codzienność 
Namalować obraz na temat codzienności. Zwrócić uwagę na przedmioty, które nas otaczają. Przed rozpoczęciem pracy nad obrazem proponuję przeczytać Szczeliny istnienia Jolanty Brach-Czainy. Podaję link do książki: https://docer.pl/doc/xxvxvs

5. Ściana
Stworzyć obraz z motywem płaskiej ściany. Inspiracją mogą być zniszczone ściany i mury. Obraz powinien być studium płaszczyzny, faktur i kolorów. 

6. Przypadek
Namalować obraz, który będzie dialogiem z przypadkiem i jednocześnie eksperymentem polegającym na użyciu niekonwencjonalnych sposobów nakładania farby oraz poszukiwaniu oryginalnych efektów plastycznych. Sprawdzić jak ważnym elementem pracy twórczej jest inwencja warsztatowa (w tym także technologiczna) i ryzyko artystyczne.

7. Mural na podwórku przy ul. Szewskiej 16
Zaprojektować mural na naszym podwórku, który może być figuratywną alegorią malarstwa lub kompozycją abstrakcyjną.

8. Rozmowa o pamięci
Wyjście do Parku Cytadela ze szkicownikiem i aparatem fotograficznym. Plenerowa rozmowa o myśleniu obrazem w kontekście miejsca pamięci, którym jest Cytadela. 

9. Własny temat
Zaproponować kilka (3–5) projektów na samodzielnie określone tematy.


Tematy na rok akademicki 2020/21

1. Studia z natury
Cykl prac opartych na studium martwej natury i modela.

2. Ekologia (kontynuacja tematu z poprzedniego roku akademickiego)
Namalować obraz, którego tematem będzie globalne ocieplenie i inne zagrożenia dla środowiska, w którym (jeszcze) żyjemy. Dołożyć starań, aby obraz nie był tylko zdawkową ilustracją problemu, lecz przemyślaną, osobistą wypowiedzią. Plastyczna forma tej wypowiedzi powinna być tak samo ważna jak jej treść.

3. Pandemia
Namalować obraz wyrażający własne doświadczenie czasu pandemii COVID-19.

4. Obraz o obrazie
Namalować obraz, który będzie twórczym dialogiem z wybranym obrazem współczesnego artysty. Nie chodzi o namalowanie kopii, lecz o malarską trawestację. Warto zapoznać się z ikonografią tego tematu. Jednym z przykładów może być cykl obrazów Las Meninas, które Pablo Picasso namalował w 1957 roku na podstawie obrazu Diego Velázqueza pod tym samym tytułem. Przed podjęciem tej pracy Picasso powiedział: „Spróbuję zrobić to po swojemu, zapominając o Velázquezie”...

5. “What you see is what you see”
Stwierdzenie Franka Stelli, że „To, co widzisz, jest tym, co widzisz”, stało się mantrą ruchu artystycznego minimalizmu. Namalować obraz, w którym widoczne stanie się dążenie do prostoty i ograniczenia środków malarskiej wypowiedzi do niezbędnego minimum.

6. Geometria (kontynuacja tematu z poprzedniego roku akademickiego)
Stworzyć barwną kompozycję z figur geometrycznych, które powstaną z niebanalnego podziału płaszczyzny obrazu.

7. Podłoże
Namalować obraz na nietradycyjnym podłożu, wykorzystując walory estetyczne tego podłoża (np. jego fakturę i kolor). Obraz może być kompozycją abstrakcyjną bez bezpośrednich odniesień do rzeczywistości.

8. Przestrzenność
Namalować obraz, w którym wrażenie przestrzenności będzie maksymalnie spotęgowane. Zapoznać się z najwybitniejszymi przykładami malarstwa iluzjonistycznego (trompe l'oeil), nie zapominając o przykładach z architektury.

9. Własny temat
Zaproponować kilka (3-5) projektów na samodzielnie określone tematy.


Tematy na rok akademicki 2019/20

1. Studia z natury
Cykl prac opartych na studium martwej natury i modela.

2. Ekologia
Namalować obraz, którego tematem będzie globalne ocieplenie i inne zagrożenia dla środowiska, w którym (jeszcze) żyjemy. Dołożyć starań, aby obraz nie był tylko zdawkową ilustracją problemu, lecz przemyślaną, osobistą wypowiedzią. Plastyczna forma tej wypowiedzi powinna być tak samo ważna jak jej treść.

3. Czy obraz może być rzeźbą?
Podjąć próbę stworzenia obiektu, który będzie miał cechy właściwe malarstwu i rzeźbie.

4. Miejsce, którego nie ma
Namalować obraz przedstawiający miejsce, którego nie ma. Zaufać własnej wyobraźni...

5. Miejsce, które istnieje w rzeczywistości
Namalować obraz przedstawiający miejsce, które istnieje w rzeczywistości. Wybrać takie miejsce, które wyróżnia się nastrojem i specyficzną poezją wizualną.

6. Geometria
Stworzyć barwną kompozycję z figur geometrycznych, które powstaną z niebanalnego podziału płaszczyzny obrazu.

7. Obraz z wierszem Białoszewskiego
Namalować obraz z wierszem Mirona Białoszewskiego. Do wyboru: Babie odnowił się obraz albo Autoportret odczuwany.

Babie odnowił się obraz
weszli do mieszkania
Zimna mówi
– a pani nie wierzy?
– nie wierzę
– a jakby u pani tak się odnowił?
– to bym uwierzyła


Autoportret odczuwany
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.
Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.
Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?
– – –
Gdzie są moje granice?
– – –
Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.
Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.
Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.
– – –
Nie ma mnie,
więc nie wątpię.


Wiersz może zostać umieszczony w abstrakcyjnym lub figuratywnym kontekście. Może być przepisany odręcznie lub naniesiony na płaszczyznę obrazu przy pomocy szablonu.

8. Własny temat 
Zaproponować kilka (3-5) projektów na samodzielnie określone tematy.

Tematy zaproponowane przez as. dr. Dawida Marszewskiego: 

9. Ciało
Namalować obraz, którego tematem będzie cielesność. Poznać ikonografię tego tematu w sztuce dawnej i współczesnej.

10. Powiększenie
Wybrać mały fragment rzeczywistości i przenieść go na duży format, nadając mu znaczenie symboliczne.


Tematy na rok akademicki 2018/19

1. Studia z natury
Portret z żarówką, autoportret na abstrakcyjnym tle, studium draperii.

2. Kwadrat
Namalować obraz, którego głównym elementem będzie kwadrat. Zaproponować niebanalną i interesującą plastycznie kompozycję obrazu.

3. Dar
Namalować obraz z przeznaczeniem do konkretnego miejsca (dom dziecka, schronisko dla bezdomnych, ośrodek kultury, szkoła, szpital). Najlepsze obrazy przekażemy w darze instytucjom, dla których zostaną stworzone.

4. Obraz to okno czy może drzwi?
Leon Battista Alberti (14041472) w swoim dziele Della Pittura O malarstwie sformułował definicję malarstwa, porównując obraz do otwartego okna. Dziś ta metafora prowokuje do przekory i stwierdzenia, że obraz to już zamknięte okno... Czym jest malarstwo? Może drzwiami? Jeśli tak, to do czego? Należy odpowiedzieć obrazem (malarstwem o malarstwie) i krótkim tekstem (nie więcej niż 1000 znaków bez spacji).

5. Lektura
Namalować obraz z nawiązaniem do jednej z naszych lektur (spis znajduje się niżej). Znaleźć wizualny odpowiednik tego, co jest treścią wybranej książki, ale tak, aby to nie była ilustracja.

6. Biel
Namalować abstrakcyjny obraz zbudowany z wielu odcieni bieli i zróżnicowany fakturalnie.

7. Pamiątka
Namalować obraz, który będzie – jak czasem jest fotografia – próbą utrwalenia pamięci o czymś.

8. Bariera
W dyskusjach społecznych coraz częściej pojawia się problem budowania barier, murów, wyznaczania granic we współczesnym świecie. Podjąć próbę malarskiej wypowiedzi na ten temat.

9. Choroba
Zaproponować pracę dotyczącą problemu choroby. Wprowadzeniem będzie prezentacja o ikonografii tego tematu w sztuce dawnej i współczesnej. Polecana lektura: Susan Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory.

10. Własny temat
Zaproponować kilka (3-5) projektów na samodzielnie określony temat lub tematy.


Tematy na rok akademicki 2017/18

1. Własny temat
Każdy student jest proszony o zaproponowanie kilku własnych tematów, z których razem – w drodze dyskusji – wybierzemy dwa tematy do realizacji. W tym zadaniu chodzi o rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i wyborze inspiracji artystycznych. Termin wykonania pierwszego tematu własnego: 6 listopada 2017. Termin wykonania drugiego tematu własnego: 13 grudnia 2017.

2. Studia martwej natury i modela
Ćwiczenie umiejętności obserwacji i poczucia formy. Temat całoroczny.

3. Tajemnica wykonania

Zaproponować realizację malarską, której najważniejszym celem będzie opracowanie interesującego efektu plastycznego, własnego „sposobu” położenia farby i naniesienia rysunku. Tak, aby rozpoznanie techniki przez odbiorców nie było łatwe. Celem tej pracy jest rozwijanie inwencji plastycznej i technicznej. Termin wykonania: 8 stycznia 2018.

4. Odpowiedzialność
Na podstawie załączonego niżej tekstu Krzysztofa Wodiczki* zaproponować obraz o politycznej wymowie. Zadanie służy rozwijaniu zaangażowanej postawy artystycznej. Termin wykonania: 13 lutego, 2018.

5. Projekt muralu
Zaprojektować mural we współpracy z koleżanką/kolegą z naszej pracowni. Lokalizacja muralu: mur oddzielający dziedziniec budynku F od kościoła oo. Jezuitów. Temat powinien korespondować z miejscem. Ćwiczenie w umiejętności współpracy artystycznej. Termin wykonania: 7 marca, 2018.

6. Humor
Przedstawić kilka projektów obrazu, które będą przejawem poczucia humoru, a zarazem interesującą koncepcją plastyczną, i zrealizować wybrany projekt. Celem jest rozwijanie inteligencji plastycznej i umiejętności wykorzystywania malarstwa do swobodnej wypowiedzi na różne, niekoniecznie poważne tematy, choć żart i poczucie humoru to… poważna rzecz. Termin wykonania: 19 marca, 2018.

7. Ikonosfera i język malarstwa
Ikonosfera to wg SJP „ogół obrazów, widoków, doznań wzrokowych charakterystycznych dla jakiegoś miejsca, okresu lub jakiejś kultury”. Namalować obraz zainspirowany współczesną grafiką komputerową, grą lub filmem zrealizowanym w nowych technologiach wizualnych. Celem jest rozwijanie umiejętności reagowania na nowe bodźce wizualne i poszerzanie języka malarskiego. Termin wykonania: 4 kwietnia, 2018.

8. Prostota
Zaproponować kilka projektów obrazów minimalistycznych w formie, lecz będących emanacją nastroju przez kolor i światło. Zrealizować wybrane projekty. Zadanie służy uzmysłowieniu sobie jak trudna jest …prostota i wyrażenie nastroju. Termin wykonania: 25 kwietnia, 2018. 

Tematy zaproponowane przez as. mgr. Dawida Marszewskiego

1. Film
Obraz zainspirowany dowolnym filmem. Zbadać relacje między obrazem ruchomym a malarstwem. Termin wykonania: 20 listopada 2017.

2. Architektura
Namalować abstrakcyjny obraz, do którego inspiracją będzie konkretny budynek znajdujący się w Poznaniu. Temat dla studentów kierunków projektowych. Termin wykonania: 20 stycznia 2018.


TEKST KRZYSZTOFA WODICZKI
„Broń nuklearna, a nie globalne ocieplenie lub zubożenie warstwy ozonowej, to największe zagrożenie dla środowiska na naszej planecie ze strony ludzkości.”
Alan Robock (klimatysta, autor Klimatycznych konsekwencji konfliktu jądrowego)

Globalne Ocieplenie i broń jądrowa
Proces globalnego ocieplenia i związane z nim zagrożenie dla środowiska i ludzkości stają się alarmujące. Rosnące prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej, które stwarza to katastrofalne zagrożenie dla środowiska i ludzkości, jest również alarmujące. Możemy i musimy zatrzymać zmniejszanie się warstwy ozonu chroniącej Ziemię i zapobiec globalnemu ociepleniu. Możemy również i musimy wyeliminować broń atomową i zapobiec wojnie jądrowej. Życie na naszej planecie jest zagrożone przez ogromne emisje zanieczyszczeń przemysłowych i brak skutecznych działań politycznych przeciw temu, pomimo wzrostu świadomości ekologicznej. Życiu na naszej planecie zagraża jednak jeszcze bardziej brak publicznego zainteresowania, wyobraźni, świadomości i czujności wobec rzeczywistego niebezpieczeństwa i wpływu konfliktu jądrowego, niezwykła bierność w obliczu ciągłego rozprzestrzeniania się broni atomowej i codziennego zagrożenia jej użyciem. Nuklearny konflikt światowy, przewidywany w najnowszych badaniach symulacyjnych, „spowodowałby ogromny smog, a w jego rezultacie ubytek ozonu, 20-letnią zimę i światowy głód – masowe wyginięcie podobne do tego, które wydarzyło się 65 milionów lat temu, kiedy 70% gatunków wymarło, w tym wszystkie zwierzęta powyżej 25 kilogramów.”** Nawet jeśli niektóre części ludzkich populacji przeżyłyby ataki jądrowe, to radioaktywne zanieczyszczenie żywności i zasobów wody byłoby następstwem ogromnego oddziaływania smogu. Rezultatem byłaby śmierć setek milionów lub miliardów ludzi, innych gatunków i resztek życiowego środowiska. Broń nuklearna i globalne zanieczyszczenie środowiska to dwa niebezpieczne, spowodowane przez człowieka zagrożenia dla przetrwania naszej planety i ludzkości. 

Zatrzymanie i odwrócenie globalnego ocieplenia oraz podnoszącego się poziomu morza jest tak samo imperatywem jak zatrzymanie rozprzestrzeniania broni jądrowej, ich całkowite wyeliminowanie i ostatecznie – powszechne zniesienie wojny. Są to dwie strony tego samego programu ekologicznego. Aby nasza cywilizacja mogła przetrwać i rosnąć, potrzebujemy naszej planety, aby stała się wolna od zanieczyszczeń i broni jądrowej. Aby ocalić ludzkość, musimy przystąpić do naszego programu i działań na rzecz rozbrojenia, a następnie podjąć działania w ramach jednego i tego samego projektu ochrony środowiska. 

Większe zrozumienie ekologii i zrównoważonego rozwoju musi obejmować zrozumienie rzeczywistości potencjalnego wybuchu wojny nuklearnej, jej śmiertelnych konsekwencji dla ludzkości oraz opracowanie nowych sposobów angażowania pasji i działań – robienie czegoś w tym zakresie. Wymaga to większej mobilizacji procesu politycznego i prawnego, ale co najważniejsze, jest to pilny projekt kulturalny, pedagogiczny i artystyczny, w którym muszą łączyć się ludzie wszystkich warstw społecznych i kulturalnych. Jest to złożony program intelektualny i emocjonalny, który obejmuje rozwój nowej wyobraźni, percepcji, motywacji i zaangażowania. Artyści też muszą znaleźć nowe formy i metody, środki wyrazu i komunikacji, a także nową metaforyczną artykulację w celu zbadania, prowokowania, inspirowania i wspierania tak wielkiego planu zrównoważonego rozwoju.Tematy na rok akademicki 2016/17

1. Natura (autoportret)
Studia światła i koloru w oparciu o autoportret. Rozwijanie wrażliwości plastycznej i zdolności myślenia abstrakcyjnego. Poznanie pojęć: kompozycja, struktura wizualna obrazu, forma, kontrast walorowy, kontrast barwny, faktura, materia, proporcje. Przeczytać abstrakt wprowadzenia do studiów z natury na podstronie Abstrakty. Termin realizacji: 20 grudnia 2016. 

2. Ten, który spada 
Opowiadanie Ten, który spada Sławomira Mrożka jako inspiracja do namalowania obrazu. Termin realizacji: 20 grudnia 2016. 

3. Wybór
Przedstawić kilka projektów obrazów na samodzielnie określony temat. Realizacja minimum 3 projektów. Przeczytać abstrakt wprowadzenia do Własnego tematu na podstronie Abstrakty. Termin: 15 kwietnia 2017.

4. Brak wyboru
Realizacja motywu lub tematu narzuconego przez kogoś innego z grupy. Termin: 20 grudnia 2016.

5. Kompozycja z literą lub cyfrą
Stworzyć abstrakcyjną kompozycję malarską z literą lub cyfrą. Realizacja zostanie poprzedzona wykładem o literze i znaczeniu myślenia abstrakcyjnego w malarstwie. Termin: 15 kwietnia 2017.

6. Rysunek
„Rysunek nie jest formą, ale sposobem widzenia formy” (Edgar Degas). Rysunek jest ważniejszy od malarstwa... Stworzyć obraz, który będzie... rysunkiem. Termin: 15 kwietnia 2017.

7. Uchodźcy
Uchodźcy jako temat obrazu. Poznaj ikonografię tego tematu. Termin: 15 kwietnia 2017.

8. Doktryna szoku
Doktryna szoku: jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne – książka Naomi Klein jako inspiracja malarska. To ważny i odważny głos o świecie, w którym żyjemy, i przekonująca krytyka neoliberalizmu. https://www.youtube.com/watch?v=TAOFisgryAE Termin: 15 kwietnia 2017.

9. Praca pamięci i malarstwo
Czy jest możliwe, aby użyć malarstwa w takim celu (praca pamięci)? Stworzyć obraz lub cykl obrazów oparty na motywie zniszczonego budynku synagogi w Poznaniu. „Budynek Nowej Synagogi w Poznaniu to samoistny i największy pomnik Holocaustu w tej części Europy. Od 1907 do 1939 pełnił funkcję synagogi. W 1941, straszliwie kalecząc jego bryłę i wnętrze, naziści urządzili w nim pływalnię. Sprawa pływalni w synagodze była przedmiotem wielu publicznych dyskusji. We wrześniu 2011, po 70. latach istnienia pływalnia została zamknięta z powodu złego stanu technicznego budynku”. Więcej na http://www.januszmarciniak.pl/synagogue Termin: 15 kwietnia 2017.

10. Autoprezentacje
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. Termin: 15 kwietnia 2017.

11. Dziennik (lub blog)
Założyć dziennik (lub blog), który będzie służył notowaniu myśli i rozwijaniu umiejętności autokomentarza. Termin: 15 kwietnia 2017.

Otwarte projekty
20 Festiwal Nauki i Sztuki 2017
9 Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Empatia, 2017
Noc Muzeów / Noc Pracowni 2017


Tematy na rok akademicki 2015/16

1. Studia
Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę, akt i autoportret. Rozwijanie wrażliwości plastycznej i zdolności myślenia abstrakcyjnego. Poznanie pojęć: kompozycja, struktura wizualna obrazu, forma, kontrast walorowy, kontrast barwny, faktura, materia, proporcje, skala, wyraz, symboliczne i literackie odniesienia w malarstwie. Dyskusja o pracy opartej na obserwacji natury. Przeczytać abstrakt wprowadzenia do studiów z natury na podstronie Abstrakty. Termin realizacji pierwszego studium: 28 października 2015.

2. Kontemplacja
Malarstwo jako kontemplacja istnienia. Spróbować wyrazić przemijanie, ciszę i nastrój. Pamiętać, że estetyka (i jakość rozwiązania formalnego) czyni tematy ważnymi w artystycznym i etycznym sensie. Termin: 16 grudnia 2015.

3. Współczucie i empatia
Malarstwo jako forma współczucia, empatii i interwencji w konkretnej sprawie (np. ksenofobia, samotność, przemoc). Termin: 13 stycznia 2016.

4. Utopia i dystopia
Stworzyć obraz, który będzie zainspirowany wizją przyszłości świata (utopią albo dystopią). Refleksja nad związkiem między sztuką a utopią (i utopizmem). Czy jest alternatywa dla antyutopii, w jakiej obecnie żyjemy? Dyskusja o przyszłości. Termin: 24 luty 2016.

5. Jeden kolor
Zaprojektować instalację malarską albo obiekt malarski poświęcony jednemu kolorowi. Dyskusja o malarstwie jako otwartym medium. Termin: 16 marca 2016.

6. Własny temat
Przedstawić kilka projektów obrazów na samodzielnie określony temat. Ćwiczenie w pracy koncepcyjnej. Realizacja minimum 3 projektów. Przeczytać abstrakt wprowadzenia na podstronie Abstrakty. Dyskusja o projektowaniu obrazów i działań wizualnych. Termin: 13 kwietnia 2016.

7. Dziennik artysty
Założyć dziennik (lub blog), który będzie służył notowaniu myśli i rozwijaniu umiejętności autokomentarza.

Otwarte projekty
Plener w Trzcielu
19 Festiwal Nauki i Sztuki 2016
8 Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Praca o pracy, 2016
Noc Muzeów / Noc Pracowni 2016

Autoprezentacje
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. Marzec-maj 2016. 


Tematy na rok akademicki 2014/15

1. Studia
Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę, akt i portret. 

2. Idiom
Myśl oczami. Wyraź swoje uczucia wobec wydarzenia, które cię poruszyło ostatnio. Szukaj własnej formy wyrazu – osobistego idiomu. 

3. Gazeta
Gazeta jako inspiracja malarska. Obraz z tekstem. 

4. Anarchia
Malarstwo jako pole anarchii. „Anarchizm jest od dawna związany ze sztuką, zwłaszcza z muzyką i literaturą. Podobnie jak inne ruchy polityczne”. https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_and_the_arts Dyskusja o związku między sztuką a polityką. 

5. Cytat
Stworzyć obraz z cytatem obrazu Zahy Hadid lub Pablo Picassa, Pauli Rego i Gerharda Richtera. Podjąć malarski dialog z wybranym artystą.

6. Gra
Stworzyć obraz, który będzie oparty na wizualnej grze abstrakcyjnych elementów. Dyskusja o sztuce abstrakcyjnej.

7. Dziennik artysty
Założyć dziennik lub blog, który będzie służył notowaniu myśli i rozwijaniu umiejętności autokomentarza.

8. Własny temat
Przedstawić kilka projektów obrazów na samodzielnie określony temat. Ćwiczenie w pracy koncepcyjnej. Dyskusja o projektowaniu obrazów i działań wizualnych. 

Otwarte projekty
18 Festiwal Nauki i Sztuki
7 Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Inwencja (26.04-3.05.2015)
Noc Muzeów / Noc Pracowni 2015 

Autoprezentacje
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. 


Tematy na rok akademicki 2013/14

1. Studia
Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę, akt i portret. 

2. Własny temat
Przedstawić kilka projektów obrazów na samodzielnie określony temat. Ćwiczenie w pracy koncepcyjnej. Dyskusja o projektowaniu obrazów i działań wizualnych. 

3. Tekst
Tekst jako inspiracja malarska. Wybrać fragment tekstu jednej z naszych lektur i potraktować go jako temat i materię obrazu.

4. Czas 
Malarska refleksja nad pojęciem czasu. „Pamiętaj, że malarstwo różni się od innych mediów, a szczególnie od nowych mediów. Wracamy tu oczywiście do Waltera Benjamina, dzieła sztuki w dobie reprodukcji technicznej i tak dalej. Ale w malarstwie chodzi o coś więcej, o coś szczególnego. Każde medium znane historii sztuki ma swoją specyfikę. Tę specyfikę malarstwa można postrzegać jako spóźnienie, ale ja to raczej widzę jako przedstawianie czasu w innym czasie, w czasie malowanym. A czas malowany nie ma wiele wspólnego z ideą niewczesności, a bardziej z obrazem kognitywnym. Pracuję w czasie, z czasem i poprzez czas” (Luc Tuymans). 

5. Dekalog
Wybrać losowo jedno przykazanie i potraktować je jako temat obrazu.

6. Dziennik artysty 
Założyć dziennik (lub blog), który będzie służył notowaniu myśli i rozwijaniu umiejętności autokomentarza.

7. Współpraca 
Przygotować i uzasadnić merytorycznie projekt obrazu lub akcji plastycznej, którego realizacja będzie oparta na twórczej współpracy z innymi (artystami i nie-artystami). Rozmowa na temat indywidualnej i zespołowej pracy artystycznej. 

Otwarte projekty 
Plener w Trzcielu (16-20.10.2013)
VI Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Ekologia (26.04-3.05.2014)
Noc Muzeów / Noc Pracowni 2014 

Autoprezentacje 
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. 


Tematy na rok akademicki 2012/13

1. Studia 

Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę.


2. Struktura

Stworzyć obraz abstrakcyjny lub figuratywny, którego najbardziej wyeksponowaną cechą wizualną będzie struktura geometryczna. Wybrać z Listów Cézanne'a fragmenty dotyczące roli geometrii w obrazie i zreferować je podczas dyskusji w pracowni.


3. Własny temat

Przedstawić projekty obrazów na samodzielnie wybrany temat. Ćwiczenie w pracy konceptualnej nad projektami.
 Dyskusja o projektowaniu obrazów i działań wizualnych. 

4. Fragment

Przedstawić w obrazie fragment dowolnie wybranego przedmiotu w sposób uniemożliwiający łatwe rozpoznanie tego przedmiotu. 

5. Malarstwo i muzyka

Wybrać utwór muzyczny i podjąć próbę jego plastycznej interpretacji.
 W tym zadaniu wszystkich obowiązuje jeden format obrazu (poziomy): 50 x 100 cm.

6. Obraz z historią

Namalować obraz odnoszący się do konkretnego wydarzenia społecznego lub politycznego.
 Dyskusja o sztuce zaangażowanej politycznie i podejmującej problematykę społeczną. 

Otwarte projekty

Zakończenie pracy nad projektem Agora (plener, działania i wystawa w Trzcielu), 2012
V Spotkanie Sztuki i Działań Społecznych / Pamięć, 2013
Noc Muzeów / Noc Pracowni, 2013

Autoprezentacje

Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy.


Tematy na rok akademicki 2011/12

1. Studia 
Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę i akt.

2. Własny temat
Przedstawić projekty obrazów na samodzielnie wybrany temat. Realizacja 3 projektów. Ćwiczenie w pracy konceptualnej.
 Dyskusja o projektowaniu obrazów i działań wizualnych. 

3. Miasto / Specyfika
Stworzyć obraz lub cykl obrazów oparty na samodzielnie wybranym motywie miejskim i wyrazić specyfikę Poznania.
Rozmowa o strukturze społecznej i wizualnej miasta. 

4. Obraz w obrazie

Namalować obraz, którego elementem będzie inny obraz. Przed realizacją zapoznać się z ikonografią tego tematu i historycznymi przykładami obrazów w obrazach. Zaproponować rozwiązanie formalne, w którym motyw obrazu w obrazie będzie uzasadniony i przekonujący artystycznie.


5. Obraz i miejsce
Stworzyć obraz zaprojektowany do konkretnego miejsca i uzasadnić pisemnie wybór tego miejsca oraz założenia formalne obrazu.


6. Interwencja

Obraz jako próba interwencji w określonej sprawie (np. bezdomność, narkomania, samotność, przemoc). Realizacja tego tematu powinna być związana z pomysłem na pokazanie obrazu w przestrzeni publicznej.
 Dyskusja na temat sztuki w przestrzeni publicznej. 

7. Tekst i malarstwo
Tekst jako inspiracja do namalowania obrazu. Wybrać tekst (proza, poezja) i przetransponować jego treść na obraz.
 Dyskusja o relacjach między słowem i obrazem. 

Absurdy prawa (otwarty projekt)

Współpraca nad projektem działania zespołowego przeciw zawłaszczaniu dziedzictwa kulturowego i absurdom prawa autorskiego. Analiza sytuacji w Polsce. Przykłady rażących nadużyć. Praca nad scenariuszem wspólnego działania artystyczno-społecznego.
Noam Chomsky: „Ochrona patentowa poszła dziś tak daleko, że hamuje postęp i niszczy konkurencję. (..) Niech pan spróbuje sobie wyobrazić, jak by dziś wyglądała na przykład motoryzacja, gdyby monopol na produkcję silników spalinowych miał ten, kto ten silnik pierwszy zbudował i opatentował? A współczesne prawo patentowe gwarantowałoby taki monopol. Podbój świata przez Zachód trwa już nieprzerwanie od XV wieku. Dzisiaj, globalizacja jest tylko inną formą tego podboju. (...) Rynek to są żarty! Rynek to już przeszłość. Z tego musicie szybko zdać sobie sprawę! Od stu lat prawdziwy rynek znika. Sto lat temu brytyjskie sądy przyznały korporacjom taką podmiotowość prawną, jaką mają ludzie. Potem to poszło dalej. Dziś korporacjom wolno dużo więcej niż mnie albo panu i są dużo lepiej chronione przez prawo. A przy tym prawo wymusza na nich patologiczne działanie. Mają obowiązek maksymalizować zyski. To jest ich najważniejszy cel. Gdyby człowiek tak się zachowywał, uznalibyśmy to za patologię. Co więcej, korporacje zostały skazane na hipokryzję. Mogą robić coś dobrego dla innych tylko wtedy, kiedy to służy tworzeniu ich wizerunku. I co jeszcze gorsze, ten styl korporacyjnego, zakłamanego, skrajnie interesownego myślenia zaraża zwykłych ludzi.” Źródło: polityka.pl, 6 lipca 2004

Agora / Plener w Trzcielu (otwarty projekt)
Rynek w starożytnej Grecji był centrum życia politycznego i religijnego, miejscem wymiany informacji i idei. Na agorze narodziła się demokracja. Wracamy na rynek w Trzcielu, aby w formie działania artystycznego przypomnieć o tym mieszkańcom tego miasteczka. Ożywiając rynek, zamierzamy ożywić mieszkańców. Przez prace studentów w fabryce i w przestrzeni publicznej miasteczka spróbujemy sprowokować myślenie estetyczne i społeczne.

Autoprezentacje
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. Tematy na rok akademicki 2010/11


1. Studia 
Studia światła i koloru w oparciu o martwą naturę i akt. 

2. Kompozycja z literą
Stworzyć kompozycję malarską z literą. Realizacja zostanie poprzedzona wykładem o literze i znaczeniu myślenia abstrakcyjnego w malarstwie.

3. Obraz dwustronny
Znaleźć powód do namalowania obrazu dwustronnego. Dyskusja o pojęciu obrazu.

4. Zdjęcie
Fotografia jako inspiracja malarska. Znaleźć uzasadniony uczuciowo i intelektualnie powód do stworzenia obrazu na podstawie samodzielnie wykonanej fotografii.  

5. Własny temat
Przedstawić projekty obrazów na samodzielnie wybrany temat. Realizacja 2-3 projektów. Ćwiczenie w pracy konceptualnej. Dyskusja o projektowaniu.

6. Obraz jako interwencja społeczna
Obraz jako interwencja w określonej sprawie (np. bezdomność, narkomania, samotność, przemoc, itp.). Realizacja tematu powinna być związana z pomysłem na pokazanie gotowej pracy w wybranej przestrzeni publicznej. Dyskusja o sztuce i etyce.

7. Ukiyo-e
Studium wybranego fragmentu krajobrazu. Połączyć dążenie do syntezy z próbą przekazania nastroju. Rozmowa o malarstwie i kontemplacji na przykładzie drzeworytu japońskiego – „obrazów przemijającego świata” (ukiyo-e ). 

Otwarte projekty 
Udział XII Pracowni Malarstwa w poznańskiej Nocy Muzeów 2011

Autoprezentacje 
Cykl jednodniowych wystaw indywidualnych w pracowni. Ćwiczenie umiejętności aranżacji wystawy i wystąpienia publicznego oraz dokumentowania pracy. 

Do góry

Wszystkie teksty i fotografie w tej witrynie są objęte prawem autorskim i nie mogą być publikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autorów.
All texts and photographs on this site are subject to copyright and may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission of authors.